นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1.บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

     1.1      ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ
ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email
แจ้งจากทางบริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่าน

     1.2      กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ ของ บริษัทฯ

บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email ตอบกลับหลังจากการแจ้งการคืนเงินภายในระยะเวลา 24 ชม.

 2.การแจ้งขอเงินคืนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

    2.1      ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนค่าสินค้า ตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master Card )
จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-45 วัน ทำการ
ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
โดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็นจำนวน 4.5% จากยอดเงินที่ชำระเข้ามา
ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีของท่าน

   2.2   กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บริษัทจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 7 วันทำการ

3.กรณีต้องการส่งสินค้าคืน ส่งเคลม ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนบริษัท ผู้ใช้งานจะต้องเป็นออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง

4.สินค้ากลุ่มซอฟแวร์ หากแกะซองซีลแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี 

5.สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หากเสียหายจากผู้ผลิต สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับสินค้า

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

Visitors: 32,562