SOLIDWORKS 3D Premium

รหัสสินค้า : SOLIDWORKS 3D Premium

ราคา

425,000.00 ฿


470,000.00 ฿

 (-10%)
ราคารวม 425,000.00 ฿

SOLIDWORKS 3D Premium

โปรดสอบถามราคาและโปรโมชั่น กับฝ่ายขาย

ID : sys2comshop

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

SOLIDWORKS Premium
 เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ
ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ
ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทางท่อ

เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ลดต้นทุนการผลิต, ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์,
เพิ่มความน่าเชื่อถือในแต่ละช่วงของอุตสาหกรรมและการดำเนินงาน เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายทำให้คุณสามารถสร้าง, ตรวจสอบ, สื่อสาร,
จัดการการออกแบบและนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

 

 

Assembly Simulation
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความแข็งแรงชั้นสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ ทั้ง Assembly เพื่อให้ทราบถึงความแข็งแรงของชิ้นงานก่อนที่จะนำไปผลิตจริงเพียงกำหนดเงื่อนไขการทำงาน
เช่น การกำหนดจุดจับยึดชิ้นงาน แรงกระทำต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

Motion Analysis
เครื่องมือในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่เชิงกล สามารถคำนวณหากำลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ความเร็วรอบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแรงกระทำที่เกิดจากการเคลื่อนที่
โดยสามารถนำแรงกระทำที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ มาใช้วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้อีกด้วย

Routingเพิ่มเติมความสามารถในการออกแบบงานเดินท่อ ท่อ Duct และงานสายไฟ 3D โดยกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดปลายทางโปรแกรมจะสร้างรูปแบบการวางระบบและจะทำการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น Fitting และข้อต่อต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

Advanced Surface Flattening
สามารถทำการหาขนาดแผ่นคลี่ของชิ้นงานที่ทำจาผนัง ผ้า หรือ Composite Material โดยโปรแกรมจะแสดงผลให้เห็นถึงตำแหน่งที่อาจจะเกิดปัญหาชิ้นงานยืดหรือหดจนเสียรูป หลังจากทำการคลี่แล้ว
ได้อีกด้วย

Simulate Welded Structures
วิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมภายใต้แรงกระทำต่าง ๆ ที่กระทำกับโครงสร้าง หรือชิ้นงาน โดยมีเครื่องมือในการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Sustainability
ช่วยให้ผู้ออกแบบมีทางเลือกสำหรับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม เข้ากับวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)

Visitors: 1,604,811